0
Twój koszyk jest pusty.

Strona wygasła! pl.mfirma.eu

Twoja strona nadal znajduje się na serwerze pl.mfirma.eu, ale nie jest widoczna w Internecie dla innych użytkowników. Aby móc w pełni korzystać ze wszystkich funkcji naszego serwisu skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta.

Ok

O nas


!!! KOMUNIKAT !!!

 

Biuro APA informuje, iż z powodu epidemii panleukopenii kotów, Stowarzyszenie do odwołania ów komunikatu, NIE PRZYJMUJE żadnych kotów nie szczepionych przeciw chorobom wirusowym, ze szczególnym uwzględnieniem wirusów panleukopenii kociej !

 

W przypadku znalezienia kota lub kociąt, wymagających pomocy - APA prosi o przetrzymanie zwierzęcia na czas kwarantanny tj. 14 dni po szczepieniu.

Czy danie schronienia kotu na 14 dni, by uratować mu życie, jest aż tak strasznym wyrzeczeniem i niedogodnością - jak często słyszymy?

Chyba nie !!!

Wystarczy chcieć !!!

 

 

 

 

.

UWAGA - strona ma charakter wyłącznie informacyjny, przedstawiający profil działalności Stowarzyszenia Biuro Obrony Zwierząt "APA".

 

Wszystkie aktualne wydarzenia związane z działaniami "APA", sylwetki jego podopiecznych, akcje ratowania zwierząt i bieżące interwencje, znajdą Państwo na Facebook'owym profilu "APA" na który serdecznie zapraszamy.

 

 

 

 

.


Biuro Obrony Zwierząt APA (animal protection agency) jest Stowarzyszeniem działającym na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U z 1989 r. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.), ustawy z 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96 poz.873 z późn. zm.) oraz Statutu APA.

 

APA jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem, mającym na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających skutecznej ochronie zwierząt i humanitarnego ich traktowania.

 

Zajmuje się upowszechnianiem, zgodnie z obowiązującym prawem, wiedzy o prawach zwierząt, a także przyczynianiem się do skutecznej ochrony środowiska naturalnego oraz wspieraniem organizacyjnym i rzeczowym osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania.

Realizując swoje cele statutowe APA współpracuje z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami o podobnym celu działania.

 

APA jest organizacją pozarządową finansującą swoją działalność wyłącznie z datków i darowizn.

 

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

 

 

 

.

SPOŁECZNICY

 

 

Swoją działalność APA opiera wyłącznie na pracy wolontariuszy.
Nikt, włącznie z zarządem Stowarzyszenia, oraz Inspektorzy Ochrony Zwierząt APA, nie pobierają za swoją społeczną pracę żadnego wynagrodzenia, ani nie czerpią z niej żadnych innym profitów, czy korzyści - poza satysfakcją z niesienia pomocy potrzebującym zwierzętom, której nie da się przeliczyć :)

 

 

 

.

Motto: MĄDRE POMAGANIE !!!

 

 

Pomagasz… rób to mądrze.
Jedną z podstawowych zasad wyznawaną przez wszystkich członków Biura Obrony Zwierząt APA, jest „mądre pomaganie”.
Oznacza to, że każde uratowane zwierze, każdy podopieczny APA, ma prawo do życia zgodnie ze swoją naturą.
Ma prawo do realizowania swoich gatunkowych potrzeb.
Ma prawo do życia bez strachu, głodu i bólu.
Wszystkie te czynniki składają na szacunek do zwierząt i ich naturalnych potrzeb.

 

Dla członków Biura Obrony Zwierząt APA stan psychiczny podopiecznych jest tak samo ważny, jak ich zdrowie i kondycja fizyczna.

Nie może być mowy, o efektywnym ratowaniu zwierząt i niesieniu im pomocy, bez uwzględnienia ich sfery psychicznej i sprawienia, by były po prostu szczęśliwe.

 

W myśl tej zasady, podopieczni APA, nigdy nie trafiają do schronisk dla zwierząt, którym w formie w jakiej dziś istnieją w Polsce te instytucje, APA zdecydowanie się sprzecwia.

Zwierzęta, bezbronne istoty które niczemu nie zawiniły nie powinny trafiać za kraty i walczyć o przeżycie :(

 

Dlatego też podopieczni APA znajdują schronienie w ośrodkach APA i "Domach opieki tymczasowej", gdzie mogą w poczuciu bezpieczeństwa, otoczone miłością i troską dochodzić do siebie po krzywdzie, jaka spotkała je z rąk ludzi.

 

 

 

.

INSPEKTORZY  OCHRONY  ZWIERZĄT "APA"

 

 

Inspektorzy Ochrony Zwierząt APA, posiadają uprawnienia do kontroli dobrostanu i warunków bytowych zwierząt we wszystkich miejscach ich utrzymywania, chowu i hodowli w tym do kontroli samorządowych i pozarządowych miejsc przetrzymywania zwierząt min.schronisk.

Inspektorzy APA reagują w przypadkach zwierząt domowych, gospodarskich oraz wolno-żyjących i dzikich.

 

APA aktywnie uczestniczy w ujawnianiu i ściganiu przestępstw i wykroczeń określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz.U.1997 Nr 111 poz.724) współpracując w tym celu z organami ścigania oraz występuje w roli pokrzywdzonego w imieniu zwierząt przed Sądami Powszechnymi.

 

Wszyscy Inspektorzy APA są WOLONTARIUSZAMI.

 

Społeczni Inspektorzy APA, każdego dnia podejmują interwencję związanez niewłaściwą opieką nad zwierzętami domowymi, hodowlanymi i dzikimi.

 

 

 

.

 

EDUKACJA

 

 

Czym skorupka za młodu nasiąknie...

 

Biuro Obrony Zwierząt APA prowadzi na terenie Powiatu częstochowskiego zajęcia edukacyjne dla:
- dzieci
- młodzieży
- oraz dorosłych
z zakresu właściwych postaw i odpowiedniej opieki nad zwierzętami.
W tym celu współpracuje ze szkołami, świetlicami środowiskowymi i klubami dla osób dorosłych.

 

 

 

.

ZWIERZĘTA

GOSPODARSKIE, DZIKIE i WOLNO-ŻYJĄCE

 

 

 

Zwierzęta GOSPODARSKIE:

Biuro Obrony Zwierząt APA interweniuje i kontroluje miejsca chowu i hodowli zwierząt gospodarskich.
Niestety na fermach i gospodarstwach nadal nagminnie łamane są prawa zwierząt, a one same zbyt często sprowadzone są do roli towaru.

Biuro Obrony Zwierząt APA walczy z uprzedmiotowieniem zwierząt, które jako istoty czujące, mają swoje potrzeby i do zaspokajania których, zobowiązany jest każdy hodowca dbający o dobrostan zwierząt.

 

 

Zwierzęta DZIKIE:
Biuro Obrony Zwierząt APA interweniuje we wszystkich przypadkach związanych ze zwierzętami dzikimi.
Tak w sytuacjach zdarzeń komunikacyjnych, jak i celowego krzywdzenia tych zwierząt.
W tym celu APA współpracuje z jedynym w południowej Polsce wyspecjalizowanym ośrodkiem dla zwierząt dzikich: Leśnym Pogotowiem w Mikołowie”.
Zgodnie z obowiązującym prawem zwierząt dzikich nie wolno umieszczać, czy przetrzymywać w schroniskach dla zwierząt bezdomnych.

 

 

Zwierzęta WOLNO-ŻYJĄCE:
Od 2011r. dziś APA, sprawuje opiekę nad ponad setką dzikich i wolno-żyjących kotów na terenie powiatu częstochowskiego.

Zgodnie z Ustawą o ochr.zwierząt, oraz stanowiskiem Głównego Lekarza Weterynarii, kotów dzikich i wolno-żyjących nie wolno umieszczać w schroniskach.

Są one integralną częścią ekosystemu miast i wsi i mają pełne prawo do bytowania w miejscach, które wybrały jako „swój” teren.
APA sterylizuje te zwierzęta, leczy je, oraz prowadzi akcje dokarmiania.

W 2012r. ruszył projekt „Kocia rodzina na swoim” kontynuowany do dziś – polegający na budowie i stawianiu „domków dla kotów” w miejscach ich bytowania.
Cały projekt finansowany jest ze środków własnych APA.

 

 

 

.

ŁAŃCUCHOM mówimy: NIE !!!

 

 

Biuro Obrony Zwierząt APA każdego dnia spotyka się z tragedią i ogromnym, psychicznym cierpieniem tzw: psów łańcuchowych :( :( :(

Dlaczego psy na łańcuchach są agresywne?
Żaden pies nie rodzi się zły.
To, jaki jest, zależy wyłącznie od warunków w jakich żyje.
Dorosły pies, co zostało już naukowo udowodnione, ma mentalność trzyletniego dziecka, a jako gatunek stadny, odizolowanie i przykucie go na całe życie do budy, jest dla tych zwierząt niewyobrażalnym cierpieniem!

 

Po latach w sfrustrowanych, pozbawionych możliwości spełniania swoich naturalnych potrzeb i odizolowanych
od wszystkiego psów, pojawia się agresja.
Jest ona jednak wynikiem wyłącznie bezradności i krzywdy, jaka je spotkała :(
Żaden pies nie zasłużył, na takie życie !!!

 

Wystarczy spojrzeć w ich oczy,
by zrozumieć…

 

 

 

.

KASTRUJEMY  BEZDOMNOŚĆ

 

 

Program zwalczania bezdomności zwierząt.

 

Czy to możliwe?
TAK !!!

Problem bezdomności zwierząt, nie jest jak wielu myśli, kwestią nie do rozwiązania.

Wręcz przeciwnie.

Przy wzajemnej współpracy organizacji, lekarzy weterynarii i władz gmin, rozwiązanie problemu milionów bezdomnych zwierząt, jest na wyciągnięcie ręki.
Potwierdzają to kraje skandynawskie w których program został wdrożony w życie i dziś…, dziś bezdomność zwierząt tam nie istnieje, a w schroniskach to ludzie oczekują na psy, a nie psiaki na właścicieli.

 

Oczywiście zmiany nie nastąpią nagle, ale sukcesywnie i w przeciągu 10-15 lat, ilość zwierząt oczekujących na adopcję i tych, które bytują na ulicach miast i wsi spadnie drastycznie.

 

Biuro Obrony Zwierząt APA, jest oficjalnie koalicjantem ogólnopolskiego programu „Kastrujemy bezdomność” który został wprowadzony w życie przez Fundację "KARUNA - Ludzie dla Zwierząt" przy współpracy ludzi kultury i sztuki.

 

Więcej przeczytasz na stronie:

1. https://www.facebook.com/media/set/?set=a.751149598260126.1073741884.458545177520571&type=3

2. https://www.facebook.com/media/set/?set=a.749500685091684.1073741881.458545177520571&type=3

 

 

 

 

.

WSPÓŁPRACA "APA"

z Najwyższą Izbą Kontroli

 


W marcu 2015r. w NIK rozpoczęła funkcjonowanie Rada do Spraw Wspierania Działań na Rzecz Ochrony Zwierząt.
Powołany przez Prezesa Krzysztofa Kwiatkowskiego zespół ma pełnić w Najwyższej Izbie Kontroli funkcję doradczą.
Wspomagać kontrolę schronisk oraz walczyć z nieprawidłowościami.
Ponadto do zadań Rady należy wskazywanie najważniejszych problemów w dziedzinie ochrony zwierząt, opiniowanie tematów kontroli, udział w panelach ekspertów oraz współpraca z organizacjami pozarządowymi, uczelniami i stowarzyszeniami zawodowymi.
Rada może zasięgać porad ekspertów zewnętrznych, a także powoływać doraźne zespoły robocze.

 

Dzięki Koalicji z Beatą Krupianik z ramienia Fundacji Karuna, APA stała się członkiem Rada do Spraw Wspierania Działań na Rzecz Ochrony Zwierząt.

 

 

 

.

WALCZ  O  KAŻDE  ŻYCIE !!!

"APA" w MADIACH

 

 

I. MimCity:

1. http://it.may.org.pl/apa-czyli-wielkie-serca-z-czestochowy/

 

II. TVN:

1. http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/bezdomny-pomaga-zwierzetom-sam-nie-ma-nic,462685.html

2. http://www.tvn24.pl/katowice,51/czestochowa-strazacy-wyciagneli-kota-z-glebokiej-studni,608429.html

 

III. DZIENNIK ZACHODNI:

1. http://www.dziennikzachodni.pl/artykul/3542105,pomozmy-bezdomnemu-bohaterowi-z-czestochowy-ktory-opiekuje-sie-bezdomnymi-zwierzetami,id,t.html

2. http://www.dziennikzachodni.pl/artykul/9259135,niezwykla-akcja-strazakow-i-ratownikow-wydobyli-kotka-z-35metrowej-studni-zdjecia-wideo,id,t.html

 

IV. ONET.PL:

1. http://wiadomosci.onet.pl/slask/uratowal-zwierzaka-teraz-sam-potrzebuje-pomocy/lf5gz

 

V. TVP:

1. http://www.tvp.info/16506366/bezdomny-i-jego-kot-maja-juz-dach-nad-glowa-dzieki-pomocy-internautow

 

VI. RADIO JURA - posłuchaj nas :)

1. http://www.radiojura.pl/zbieraja-karme-i-zabawki-dla-zwierzat.html

2. http://www.radiojura.pl/zbliza-sie-zima-o-czym-przypominaja-organizacje-dzialajace-na-rzecz-zwierzat.html

3. http://www.radiojura.pl/zima-juz-blisko-obroncy-zwierzat-organizuja-zbiorke-dla-podopiecznych.html

4. http://www.radiojura.pl/kalendarz-ze-zwierzakami-i-na-pomoc-im.html

5. http://www.radiojura.pl/los-bezdomnych-zwierzat-w-twoich-rekach-pomoz-im-przed-zima.html

6. http://www.radiojura.pl/nie-wyrzucaj-swojego-pupila.html

 

 VII.  POLSKATIMES

1. http://www.polskatimes.pl/artykul/3535215,bezdomny-uratowal-kota-teraz-sam-potrzebuje-pomocy,id,t.html

 

 

 

.

Przyjaciele "APA"

 

Biuro Obrony Zwierząt APA przyjaźni się i/lub współpracuje między innymi z: